DRILLS

We houden aantal keer per jaar oefeningen met samenwerking
van de hulpdiensten, zodat wij ons kennisniveau
op veiligheidsgebied goed op pijl houden.