Roelandschap Shipping | zand- en grindvervoer over Nederlandse, Belgische en Franse binnenwateren

Hoe gaan we te werk?

In opdracht

Roelandschap Shipping vaart de meeste tijd voor een bevrachter, die contact heeft met de klanten waar wij zand aan leveren. Klanten kunnen ons echter ook zelf benaderen voor het vervoeren van een product.

Efficiënt

Door de korte lijnen met onze bevrachter en de klant staat er weinig in de weg voor een snel en efficiënt transport.

Zorgvuldig

De lading waar wij mee varen wordt zorgvuldig vervoerd, zodat de kwaliteit behouden blijft.

Partners